Några av våra tjänster

Att vårda och sköta sin fastighet borgar för en god värdeutveckling. Med den rätta tekniska förvaltningen ökar trivseln samtidigt som fastigheten får en god driftsekonomi.
PeHå Förvaltning utför teknisk förvaltning för alla typer av fastigheter. Vi utför även renoveringsarbeten, antingen med egen personal eller med kvalitetssäkrade underleverantörer i vårt nätverk.

Exempel på de tjänster vi erbjuder är

• Ventilationsservice
• OVK
• Systematiskt brandskyddsarbete
• Mindre elarbeten
• Mindre VVS arbeten
• Service/Reparation vitvaror
• Reparationer
• Besiktningar
• Nyckel och låshantering
• Myndighetsbesiktningar
• Energioptimering
• Energibesiktning
• Underhållsplanering
• Driftsövervakning av tekniska installationer
• Felanmälan och beredskap (24 timmars jourservice)
• Inre och yttre skötsel av allmänna utrymmen
• Sophantering
• Trädgårdsskötsel
• Inre och yttre städning
• Snöskottning

Genom att låta oss sköta den tekniska förvaltningen, försäkrar du dig om att din fastighet är i kostnadseffektiva händer.

För mer information, hör av er!