Måla och Tapetsera

Du har även rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet, men du bör kontakta vår besiktningsman innan. Alla arbeten måste utföras på ett fackmannamässigt sätt med färger och mönster som hyresgäster i allmänhet kan godta. I annat fall kan du bli ersättningsskyldig för kostnaden att återställa lägenheten den dag då du flyttar.

Extra utrustning
Kontakta alltid hyresvärden innan du installerar diskmaskin eller tvättmaskin i din lägenhet. Det är viktigt att maskinen blir korrekt installerad. En diskmaskin orsakar ofta problem med läckande kopplingar och kan ge upphov till stora vattenskador som följd. Nya lägenheter brukar vara förberedda för anslutning av diskmaskin. I äldre hus kan en bänkdiskmaskin vara ett bättre alternativ. Tänk också på att det måste finnas ett jordat el-uttag. Var uppmärksam på vattenläckage och att diskmaskinen står på ett vattentätt underlag. Ha alltid vattenkranen avstängd när maskinen inte används! Anlita därför alltid en behörig installatör. Om det uppstår en skada på lägenheten på grund av felaktig installation, kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig!

Egen ”annan” utrustning
Om du ska flytta ut och själv anskaffat t.ex. heltäckningsmatta, persienner, tittöga bör du komma överens med den inflyttande hyresgästen om att överta/köpa utrustningen. Om den nya hyresgästen inte accepterar detta, är du skyldig att återställa eventuella skador som uppkommit i samband med borttagandet, eller också godtar både du och den nya hyresgästen att utrustningen är kvar utan att det kostar något. Som inflyttad hyresgäst bör du tänka på att det framtida återställningsansvaret och eventuella kostnader kan överflyttas till dig. Kontakta oss för att höra vad som gäller.