Om Pehå Förvaltning

PeHå Förvaltning är ett förvaltningsbolag som startades 2007.

Fr o m 1/1 2019 ägs och drivs bolaget av Rikard Henriksson.

PeHå förvaltar objekt i Växjö med omnejd. Objekten omfattar hyres- och bostadsrätter, butiker, kontor, restauranger, lager och industribyggnader.

Inom företaget finns en bred kompetens och vi har lång erfarenhet inom fastighetsskötsel och tekniska installationer. Vi har utbildad personal inom t.ex. el, sprinkler/brand, ventilation, VVS, lås, besiktningar, hyres-/bostadsrättsjuridik,  trädgård och projekthantering.

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan det ibland vara både frustrerande och tidsödande att inte veta vart man skall vända sig. Vår affärsidé är att förvalta fastigheter kostnadseffektivt och miljövänligt, samt att våra kunder endast skall behöva vända sig till en kontakt oavsett vad saken gäller. En snabb återkoppling och åtgärd efter felanmälan är en självklarhet för oss!

Vi erbjuder allt som fastighetsägaren vill ha hjälp med, såsom besiktningar, uthyrning, felanmälan, brandskydd, reparationer, tillsyn, jour, projekt och underhållsplaner.

För mer information, hör av er! Allt är möjligt för oss!