Ordningsregler

För att de som bor i fastigheten skall trivas måste alla ta hänsyn till varandra och respektera de regler som gäller.

Entré och trapphus ska kännas välkomnande. All nedskräpning är förbjuden. Soppåsar får du inte ens tillfälligt ställa utanför dörren, utan de ska lämnas på anvisad plats. Trapphus och loftgångar ska vara helt fria från skrymmande föremål såsom cykel, barnvagn, rullator, pulka och andra leksaker. Det ska vara lätt att ta sig fram för alla och speciellt viktigt är det av säkerhetsskäl som t.ex. när personal från räddningstjänsten behöver komma fram samt för att underlätta trappstädningen. Egen dörrmatta ska placeras innanför den egna lägenhetsdörren.

Med hänsyn till dina grannar och av brandsäkerhetsskäl, är rökning inte tillåten i entréer, trapphus, loftgångar och inte heller i övriga gemensamma utrymmen.

Tänk på dina grannar och ljudnivån om du spelar något instrument, stereo, ser på TV eller har fest. Du stör väl inte? Efter klockan 22:00 bör det vara tyst så att alla kan sova. Har du fest eller sena gäster så meddela dina grannar i god tid att det kan bli lite ljud senare på kvällen. Du är ansvarig för dina gästers uppförande!

Undvik att gå med hårda skor inne. Ljudet fortplantar sig till övriga delar av fastigheten. Samma sak gäller om man t.ex. spikar eller borrar.

Balkonglådor och vädringsräcken skall sättas upp på balkongens insida. Mata inte fåglar från balkongen eller på fönsterblecken. Fåglar skräpar ner, mat faller till marken och kan locka till sig råttor. Skaka inte mattor och andra föremål från balkong eller fönster. Grannen under kan ha sitt fönster eller balkongdörr öppen. Husdjur kan vara ett problem.  Många människor lider av allergi eller är rädda för djur. Hundar skall inte rastas på fastighetens gräsmattor. Var extra noga med städningen av tvättstugan om du tvättat kläder eller annat med hund- katt- eller hästhår på. Koppeltvång gäller för katter och hundar.

Håll ordning i källar-/ och förrådsutrymmen. Dina saker skall förvaras i ditt förråd. Cyklar som förvaras i cykelutrymmen skall vara funktionsdugliga.

Ni ansvarar själva för bortforsling till återvinningscentral av sopor som inte är hushållsavfall.

Tvättstugan skall lämnas städad och i rent skick efter avslutad tvättid.