Inflyttning

Flytta in
Du har rätt att flytta in klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla – om inget annat har avtalats med den som flyttar ut och hyresvärden samtycker till detta. Om första dagen i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in kl 12.00 nästkommande vardag. Vid inflyttningsdagen skall den första hyran vara betald.

El
Hyresgästen är själv ansvarig för anskaffning av el-abonnemang.

Nycklar
Nycklarna kvitteras ut på förvaltningskontoret mot uppvisande av kvitto på betald hyra. Extra nycklar skall alltid beställas genom PeHå Förvaltning på hyresgästens bekostnad. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på dina nycklar. Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka den dag du flyttar ut. Saknas någon nyckel måste cylinderbyte ske, vilket debiteras hyresgästen.

Hemförsäkring
Har du ingen hemförsäkring rekommenderar vi att du omgående tecknar en sådan. En hemförsäkring ger ett bra och billigt skydd för dig och din egendom om du t.ex. råkar ut för brand, stöld eller någon annan skada. Den gäller också för skador i källar- och vindsförråd. Om du redan har en giltig hemförsäkring, kontrollera att försäkringsbeloppet är tillräckligt högt.
OBS! Hyresvärdens försäkring täcker enbart skador på själva byggnaden, alltså inte hyresgästens lösöre.

Förråd
Till lägenheten hör källar- eller vindsförråd. Hyresgästen ansvarar själv för låset. Obs! Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom eller värdesaker i förrådet.

Helt och rent vid inflyttning
Det är viktigt att du omgående hör av dig till oss om du upptäcker några tekniska brister eller inte är nöjd med städningen, så att vi omgående kan besiktiga och åtgärda detta. Du kan inte få ersättning om du själv städat lägenheten eller åtgärdat felet utan vår vetskap.

Allvarliga fel i lägenheten eller huset
Du är skyldig att anmäla fel i lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel.