GDPR

Vi efterfrågar bara personlig information som är nödvändig för den avsedda behandlingen. Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med GDPR. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål.

  • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal.
  • För att hjälpa dig med service.
  • Din information kan vidarebefordras till olika organisatoriska enheter inom vår organisation eller till ombud eller underleverantörer som utför tjänster för oss, till exempel dotterbolag, service- och underleverantörer

Vidarebefordring av din personliga information:

  • Vi kan befordra din personliga information i den mån detta medges eller krävs enligt gällande lag, om vi beordras av behörig domstol eller myndighet, eller för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter.

Gallring:

  • Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs upphör behandlingen. Uppgifterna kan dock i vissa speciella fall behöva sparas även därefter, till exempel för statistik eller bokföringsändamål

 

Dina rättigheter:

  • I samband med att du lämnar personuppgifter till oss via webbplatsen får du bekräfta att du har tagit del av denna information och lämna ditt godkännande till att vi behandlar dina personuppgifter enligt angivna ändamål och denna riktlinje.
  • Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig, till vilka ändamål vi använder informationen, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig. Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in har du rätt att få dem raderade

Personuppgifter:

  • Personuppgiftsansvarig är PeHå i Växjö AB, Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö,

e-post: info@peha-forvaltning.se, telefon 0470-28590