Vad du själv får göra

Måla och tapetsera

Din lägenhet renoveras av oss med jämna intervaller. Du har även rätt att på egen bekostnad måla och tapetsera din lägenhet, men  du bör kontakta vår besiktningsman innan. Alla arbeten måste utföras på ett  fackmannamässigt sätt med färger och mönster som hyresgäster i allmänhet kan  godta. I annat fall kan du bli ersättningsskyldig för kostnaden att återställa  lägenheten den dag då du flyttar.

Extra utrustning

Kontakta alltid hyresvärden innan du installerar diskmaskin eller  tvättmaskin i din lägenhet. Det är viktigt att maskinen blir korrekt  installerad. En diskmaskin orsakar ofta problem med läckande kopplingar och  kan ge upphov till stora vattenskador som följd. Nya lägenheter brukar vara förberedda för anslutning av diskmaskin. I äldre  hus kan en bänkdiskmaskin vara ett bättre alternativ. Tänk också på att det  måste finnas ett jordat el-uttag. Var uppmärksam på vattenläckage och att diskmaskinen  står på ett vattentätt underlag. Ha alltid vattenkranen avstängd när maskinen inte används! Anlita därför alltid en behörig installatör. Om det uppstår en skada på  lägenheten på grund av felaktig installation, kan du som hyresgäst bli  ersättningsskyldig!

Egen ”annan” utrustning

Om du ska flytta ut och själv anskaffat t.ex. heltäckningsmatta, persienner,  tittöga bör du komma överens med den inflyttande hyresgästen om att  överta/köpa utrustningen. Om den nya hyresgästen inte accepterar detta, är du  skyldig att återställa eventuella skador som uppkommit i samband med  borttagandet, eller också godtar både du och den nya hyresgästen att  utrustningen är kvar utan att det kostar något. Som inflyttad hyresgäst bör du  tänka på att det framtida återställningsansvaret och eventuella kostnader kan  överflyttas till dig. Kontakta oss för att höra vad som gäller.

Parabolantenn

Parabolantenn får INTE monteras på fastigheten utan hyresvärdens medgivande.  Kontakta därför förvaltaren innan parabolmontaget, så att fastigheten  eller förbipasserande människor inte riskerar att skadas på grund av felaktig  montering. Är inte montaget utfört på ett tryggt och säkert sätt kommer  PeHå Förvaltning att be dig ta ner parabolantennen.