Uppsägning

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Det gör du längst ner på kontraktets baksida. Även annan skriftlig  uppsägning godkännes. Ange då namn, adress, telefon dagtid, önskat  utflyttningsdatum, samt din nya adress. Skriv under och skicka eller lämna in  till huvudkontoret.

OBS! Är ni två personer som står för kontraktet måste båda skriva under  uppsägningen för att den ska gälla.

Uppsägningstiden är tre kalendermånader om ditt hyreskontrakt inte anger något  annat. Detta gäller även garage och förråd. Om du t.ex. vill flytta ut den 30 juni, måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 31 mars.

Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 kalendermånad. Detta gäller endast om  uppsägningen inkommer inom en månad efter det att hyresgästen avlidit. I annat  fall gäller tre månaders uppsägningstid. Den som säger upp lägenheten måste vara dödsbodelägare.

När vi mottagit din uppsägning får du en skriftlig bekräftelse från oss.

 

Lägenhetsvisning

När du har sagt upp ditt hyreskontrakt är du enligt lag skyldig att visa  lägenheten för nya sökande, som då tar kontakt med dig för att komma överens om  en tid för visning som passar er båda.

El-abonnemang

Glöm inte att säga upp ditt elabonnemang.