Om Pehå Förvaltning

PeHå Förvaltning AB är ett förvaltningsbolag som startades i  september 2007 av Marcus Persson (numera Fogh) och Ola Håkansson, vilka har en bakgrund  som fastighetstekniker och förvaltare. Marcus drev bolaget som ensam ägare from årsskiftet 2012/13 tom årsskiftet 2015/16. From 4/1 2016 ägs och drivs bolaget tillsammans med Rikard Henriksson som varit anställd sedan Augusti 2010.

PeHå förvaltar objekt i Växjö med omnejd. Objekten omfattar  bostäder, butiker, kontor, restauranger och lager mm.

Inom företaget finns en bred kompetens och vi har lång  erfarenhet inom fastighetsskötsel och tekniska installationer. Vi har utbildad  personal inom t.ex. el, brand, ventilation, VVS, lås, besiktningar, hyres-/bostadsrättsjuridik,  trädgård och projekthantering.

Vi erbjuder allt som fastighetsägaren vill ha hjälp med  såsom besiktningar, uthyrning, felanmälan, brandskydd, reparationer, tillsyn,  jour, projekt och underhållsplaner.

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare kan det ibland  vara både frustrerande och tidsödande att inte veta vart man skall vända sig. Vår affärsidé är att förvalta fastigheter kostnadseffektivt och miljövänligt, samt att våra kunder endast skall behöva vända sig till en kontakt oavsett vad saken gäller. En snabb återkoppling och åtgärd efter felanmälan är en självklarhet  för oss!
För mer information, hör av er! Allt är möjligt för oss!