Inflyttning

Flytta in
Du har rätt att flytta in klockan  12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla – om inget annat har avtalats med den  som flyttar ut och hyresvärden samtycker till detta. Om första dagen i månaden  är en lördag, söndag eller annan helgdag får du flytta in kl 12.00 nästkommande  vardag. Vid inflyttningsdagen skall den första hyran vara betald.

El
Hyresgästen är själv ansvarig för anskaffning av elabonnemang.

Nycklar
Nycklarna kvitteras ut på förvaltningskontoret mot uppvisande av kvitto på betald  hyra. Extra nycklar skall alltid beställas genom PeHå Förvaltning på hyresgästens  bekostnad. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på dina nycklar. Samtliga nycklar  måste lämnas tillbaka den dag du flyttar ut. Saknas någon nyckel måste  cylinderbyte ske, vilket debiteras hyresgästen.

Hemförsäkring
Har du ingen hemförsäkring  rekommenderar vi att du omgående tecknar en sådan. En hemförsäkring ger ett bra  och billigt skydd för dig och din egendom om du t.ex. råkar ut för brand, stöld  eller någon annan skada. Den gäller också för skador i källar- och vindsförråd. Om  du redan har en giltig hemförsäkring, kontrollera att försäkringsbeloppet är  tillräckligt högt.
OBS! Hyresvärdens försäkring täcker  enbart skador på själva byggnaden, alltså inte hyresgästens lösöre.

Förråd
Till lägenheten hör källar- eller  vindsförråd. Hyresgästen ansvarar själv för låset. Obs! Tänk på att inte  förvara stöldbegärlig egendom eller värdesaker i förrådet.

Helt och  rent vid inflyttning
Det är viktigt att du omgående hör  av dig till oss om du upptäcker några tekniska brister eller inte är nöjd med  städningen, så att vi omgående kan besiktiga och åtgärda detta. Du kan inte få  ersättning om du själv städat lägenheten eller åtgärdat felet utan vår vetskap.

Allvarliga  fel i lägenheten eller huset
Du är skyldig att anmäla fel i  lägenheten som du inte kan ta hand om själv. Detta är särskilt viktigt och  brådskande vid större skador som till exempel en vattenläcka. Du kan bli  ersättningsskyldig om du inte anmält ett fel i din lägenhet i rimlig tid.